Quan niệm của Tuệ Trung Thượng Sỹ về vai trò của Giới trong nhận thức

Title: Quan niệm của Tuệ Trung Thượng Sỹ về vai trò của Giới trong nhận thức
Authors: Nguyễn, Đức Diện
Keywords: Giới
Phật giáo
Issue Date: 2008
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số tháng 5/2008 ; 5 tr. ; TNS07654
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54595
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)
Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Con trâu : Tiểu thuyết

Khủng hoảng tài chính toàn cầu: ứng phó của thế giới và của Việt Nam : Luận án TS. Kinh tế : 62 31 01 01