Bài đăng

Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Cầu Xây

Title: Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Cầu XâyAuthors: Nguyễn, Thị Kiều AnhKeywords: Quản trị kinh doanh;Quản trị nguồn nhân lực;Công ty Cổ phần Cầu Xây;Nguồn nhân lựcIssue Date: 2016Publisher: Đại học Quốc gia Hà nộiCitation: 99 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12376Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Ứng dụng phương pháp phân cụm mờ cho bài toán phân tích thông tin rủi ro quản lý thuế doanh nghiệp: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 604802

Title: Ứng dụng phương pháp phân cụm mờ cho bài toán phân tích thông tin rủi ro quản lý thuế doanh nghiệp: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 604802Authors: Vũ, Thị Thu HươngKeywords: Phân cụm mờ;Ứng dụng phương phápIssue Date: 2017Publisher: H.: Trường Đại học Công NghệAbstract: Nắm bắt các khái niệm liên quan đến khai phá dữ liệu, phân cụm dữ liệu Phân tích một số phương pháp phân cụm dữ liệu như: phương pháp phân cụm phân hoạch, phương pháp phân cụm phân cấp, phương pháp tiếp cận dựa trên mật độ, phương pháp phân cụm dựa trên lưới và phương pháp phân cụm dựa trên mô hìnhDescription: 54 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61245Appears in Collections:UET - Master Theses

Thực trạng công tác bảo vệ trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và vai trò của công tác xã hội tại xã Châu Khê - Huyện Con Cuông tỉnh Nghệ An

Title: Thực trạng công tác bảo vệ trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và vai trò của công tác xã hội tại xã Châu Khê - Huyện Con Cuông tỉnh Nghệ AnAuthors: Bùi, Thị LoanKeywords: Bảo vệ trẻ em;Công tác xã hộiIssue Date: 2016Publisher: H.: ĐHKHXH&NVDescription: 97 trURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33916Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nghiên cứu mô phỏng chế độ thủy văn và hoàn lưu Vịnh Bắc Bộ.: Luận án TS. Khoa học trái đất: 62 44 02

Title: Nghiên cứu mô phỏng chế độ thủy văn và hoàn lưu Vịnh Bắc Bộ.: Luận án TS. Khoa học trái đất: 62 44 02Authors: Hà, Thanh HươngKeywords: Thủy văn biển;Nghiên cứuIssue Date: 2017Publisher: H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiênAbstract: Đã phát triển và ứng dụng quy trình tính toán các trường 3D thủy văn và động lực biển thông qua triển khai kỹ thuật phân tích số liệu dựa trên phương pháp bình phương tối thiểu có trọng số địa phương (LOWESS). Kết quả cho thấy kỹ thuật LOWESS đã chứng tỏ khả năng tích hợp tốt trong xây dựng các trường chế độ 3D nhiệt độ, độ muối có độ tin cậy cao làm đầu vào cho mô hình GHER tính toán hoàn lưu cho Vịnh Bắc Bộ. - Thông qua kết quả triển khai mô hình đã phát hiện và lý giải được một cách có cơ sở và logic về một số cấu trúc nhiệt độ, độ muối và hoàn lưu biển quy mô tháng đặc thù ở các khu vực khác nhau trong vịnh, như sự phân hóa dòng chảy, các xoáy địa phương, cấu trúc nhiệt độ, độ muối đặc trưng. Đây là điều mà các nghiên …

Biến đổi của nhiệt độ, lượng mưa trong 50 năm qua và tác động của nó đến năng suất lúa tỉnh Thái Bình :Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)

Title: Biến đổi của nhiệt độ, lượng mưa trong 50 năm qua và tác động của nó đến năng suất lúa tỉnh Thái Bình :Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)Authors: Nguyễn, Thị LoanKeywords: Biến đổi khí hậu;Nhiệt độIssue Date: 2017Publisher: H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiênAbstract: Nghiên cứu biến đổi của nhiệt độ, lượng mưa và liên hệ với năng suất lúa tỉnh Thái Bình trong bối cảnh BĐKH nhằm đánh giá những ảnh hưởng của yếu tố khí hậu trong sản xuất nông nghiệpDescription: 66 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60971Appears in Collections:HUS - Master Theses

Navigating identity, ethnicity and politics a case study of gender variance in the Central Highlands of Vietnam

Title: Navigating identity, ethnicity and politics a case study of gender variance in the Central Highlands of VietnamAuthors: Nguyen, H.T.Keywords: Bahnar;ethnicity;Gender nonconformity;masculinity;politics;VietnamIssue Date: 2016Publisher: RoutledgeCitation: ScopusAbstract: Based on ethnographic data collected among the Bahnar ethnic group in the Central Highlands of Vietnam, I discuss the lived experiences of masculine performing people (assigned female at birth) whose gender characteristics blur the boundaries between lesbian and transgender. In reviewing non-normative gender practices in supernatural rituals in Southeast Asia and in Vietnam I explore the links between these practices and present-day terminology and discourses relating to the complexities of gender and sexual diversity in the secular realm. I also discuss the disclosure experiences of these people, their vulnerability to social discrimination and draw attention to the nuances of contingent masculinities…

Moment từ dị thường của electron và phương pháp điều chỉnh thứ nguyên trong lý thuyết trường lượng tử

Title: Moment từ dị thường của electron và phương pháp điều chỉnh thứ nguyên trong lý thuyết trường lượng tửAuthors: Nguyễn, Thị HuệKeywords: Vật lý toán;Lý thuyết trường;Mô men dị thường;Trường lượng tửIssue Date: 2014Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 5 tr.Abstract: Nghiên cứu phương trình Pauli, Dirac cho electron ở trường ngoài trong giới hạn phi tương đối tính. Các bổ chính tương đối tính cho phương trình Pauli. Các giản đồ Feynman cho đóng góp vào moment từ dị thường, hệ số dạng điện từ. Bổ chính cho mômen dị thường trong gần đúng một vòng, moment từ dị thường cùng với các bổ chính lượng tử.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9205Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)