Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2017

Rayleigh waves in an orthotropic elastic half-space overlaid by an elastic layer with spring contact

In this paper, the propagation of Rayleigh waves in an orthotropic elastic half-space overlaid by an orthotropic elastic layer of arbitrary uniform thickness is investigated. The layer and the half-space are both compressible and they are in spring contact with each other. The main aimof the paper is to derive explicit exact secular equation of the wave. This equation has been derived by using the effective boundary condition method. From the obtained secu-lar equation, the secular equations for the welded and sliding contacts can be derived immediately as special cases. For the welded contact, the obtained secular equation recovers the secular equations previously obtained for the isotropic and orthotropic materials. Since the obtained secular equation is totally explicit it is a good tool for nondestructively evaluating the adhesive bond between the layer and half-space as well as their mechanical properties.

Title: Rayleigh waves in an orthotropic elastic half-space overlaid by an e…

Nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm và công nghệ lên men mêtan nước thải chế biến tinh bột sắn của một số làng nghề thuộc huyện Hoài Đức, Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường : 60 44 03 01

Title: Nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm và công nghệ lên men mêtan nước thải chế biến tinh bột sắn của một số làng nghề thuộc huyện Hoài Đức, Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường : 60 44 03 01Authors: Ngô, Kim Chi , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Tường ChiKeywords: Khoa học môi trường, Ô nhiễm nước thải, Công nghệ lên men, Xử lý nước thảiIssue Date: 2013Publisher: Trường Đại học khoa học tự nhiênAbstract: 85 tr. + CD-Rom + tóm tắt
Luân văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững Đại học tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Đánh giá mức độ ô nhiễm nước thải làng nghề Minh Khai, Dương Liễu, Cát Quế. Nghiên cứu một số thông số ảnh hưởng đến quá trình sinh khí trong bể mêtan, bước đầu tính toán kiểm tra các thông số thiết kế, vận hành. Đề xuất mô hình ứng dụng công nghệ mêtan và (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39737Appears in Collections:HUS - Master Theses

Quản lý đội ngũ viên chức hành chính ở trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam trong bối cảnh đổi mới giáo dục. Luận văn ThS. Quản lý giáo dục: 60140114

Title: Quản lý đội ngũ viên chức hành chính ở trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam trong bối cảnh đổi mới giáo dục. Luận văn ThS. Quản lý giáo dục: 60140114Other Titles: The management of administrative staff at Hanam Teachers’ Training College in the context of educational reform.Authors: Trần, Thị HuếKeywords: Giáo dục đại học, Quản lý, Viên chức hành chínhIssue Date: 2016Publisher: H. : Trường Đại học Giáo dụcDescription: 101 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59190Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Nghiên cứu nâng cao hiệu năng của hệ tìm phương sử dụng Anten không tâm pha trong môi trường các nguồn tín hiệu tương quan: Luận án TS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 62 52 02 08

Title: Nghiên cứu nâng cao hiệu năng của hệ tìm phương sử dụng Anten không tâm pha trong môi trường các nguồn tín hiệu tương quan: Luận án TS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 62 52 02 08Authors: Phan, Anh, người hướng dẫn
Trần, Minh Tuấn, người hướng dẫn
Trần, Thị Thúy QuỳnhIssue Date: 2015Publisher: ĐHCNAbstract: 90 tr. + CD-ROM
Luận án TS. Kỹ thuật viễn thông -- Trường đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43564Appears in Collections:UET - Dissertations