Tiếng hát làm dâu - áp chế hay tự do?Từ vị thế của người phụ nữ H' Mông thử nhìn về những giá trị dân chủ, bền vững trong cấu trúc xã hội tộc người"Em đi làm dâu không có mùa ngh, ch có mùa làm.
Chỉ có chết, thân hóa làm con ve lột xác
Chỉ có chết, thân mới như trâu măng thoát ách
Chỉ có chết, mình biển làm con ve lột xác
Chỉ có chết, mình mới như trâu măng tuột sẹo"
                                            (Doãn Thanh, 1984)
Xin mời xem toàn văn tại đây: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25892
 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Assessing Climate Change : Temperatures, Solar Radiation and Heat Balance / by Donald Rapp.

Hoa Sen trong Phật giáo