Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng một, 2018

Biến đổi của nhiệt độ, lượng mưa trong 50 năm qua và tác động của nó đến năng suất lúa tỉnh Thái Bình :Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)

Title: Biến đổi của nhiệt độ, lượng mưa trong 50 năm qua và tác động của nó đến năng suất lúa tỉnh Thái Bình :Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)Authors: Nguyễn, Thị LoanKeywords: Biến đổi khí hậu;Nhiệt độIssue Date: 2017Publisher: H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiênAbstract: Nghiên cứu biến đổi của nhiệt độ, lượng mưa và liên hệ với năng suất lúa tỉnh Thái Bình trong bối cảnh BĐKH nhằm đánh giá những ảnh hưởng của yếu tố khí hậu trong sản xuất nông nghiệpDescription: 66 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60971Appears in Collections:HUS - Master Theses

Navigating identity, ethnicity and politics a case study of gender variance in the Central Highlands of Vietnam

Title: Navigating identity, ethnicity and politics a case study of gender variance in the Central Highlands of VietnamAuthors: Nguyen, H.T.Keywords: Bahnar;ethnicity;Gender nonconformity;masculinity;politics;VietnamIssue Date: 2016Publisher: RoutledgeCitation: ScopusAbstract: Based on ethnographic data collected among the Bahnar ethnic group in the Central Highlands of Vietnam, I discuss the lived experiences of masculine performing people (assigned female at birth) whose gender characteristics blur the boundaries between lesbian and transgender. In reviewing non-normative gender practices in supernatural rituals in Southeast Asia and in Vietnam I explore the links between these practices and present-day terminology and discourses relating to the complexities of gender and sexual diversity in the secular realm. I also discuss the disclosure experiences of these people, their vulnerability to social discrimination and draw attention to the nuances of contingent masculinities…

Moment từ dị thường của electron và phương pháp điều chỉnh thứ nguyên trong lý thuyết trường lượng tử

Title: Moment từ dị thường của electron và phương pháp điều chỉnh thứ nguyên trong lý thuyết trường lượng tửAuthors: Nguyễn, Thị HuệKeywords: Vật lý toán;Lý thuyết trường;Mô men dị thường;Trường lượng tửIssue Date: 2014Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 5 tr.Abstract: Nghiên cứu phương trình Pauli, Dirac cho electron ở trường ngoài trong giới hạn phi tương đối tính. Các bổ chính tương đối tính cho phương trình Pauli. Các giản đồ Feynman cho đóng góp vào moment từ dị thường, hệ số dạng điện từ. Bổ chính cho mômen dị thường trong gần đúng một vòng, moment từ dị thường cùng với các bổ chính lượng tử.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9205Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)