Xóm Giếng ngày xưa

Tô Hoài là một nhà văn lớn của Việt Nam, tác phẩm Dế mèn phiêu lưu ký của ông rất nổi tiếng, được dịch ra nhiều thứ tiếng và sau hơn nửa thế kỷ vẫn là cuốn sách thiếu nhi hấp dẫn nhất.
Ông viết rất nhiều, trong đó có những tác phẩm rất có giá trị như: Truyện Tây bắc, Truyện cũ Hà Nội, ...
Dưới đây là bìa cuốn Xóm giếng ngày xưa của Tô Hoài, do nhà sách Bách Việt xuất bản năm 1941, trên giấy dó. Xin mời bạn đọc xem toàn văn tác phẩm tại đây: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22726

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Con trâu : Tiểu thuyết

Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Cầu Xây

Navigating identity, ethnicity and politics a case study of gender variance in the Central Highlands of Vietnam