Phân tích tiếng Việt trên cơ sở cấu trúc thông tinThuật ngữ cấu trúc thông tin, theo Chafe (1976), dùng để chỉ cách người nói truyền đạt, "đóng gói" thông tin một cách tối ưu trong tương quan với thế giới diễn ngôn của người nghe tại thời điểm phát ngôn. Trong những ngôn ngữ có ngữ điệu như tiếng Anh thì phương tiện đóng gói thông tin là trọng âm.
Xin mời xem toàn văn tại đây: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25799

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Con trâu : Tiểu thuyết

Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Cầu Xây

Navigating identity, ethnicity and politics a case study of gender variance in the Central Highlands of Vietnam