Tư tưởng Phật giáo trong truyện Tấm Cám

Song song với triết lý "ở hiền gặp lành", "thiện thắng ác" là triết lý "ác giả ác báo", "trèo cao ngã đau". Nó như hồi chuông cảnh báo cho những ai đã và đang sống không đúng với lương tâm của một con người. Đọc bài viết dưới dạng file pdf bằng cách bấm vào link sau: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19615

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Con trâu : Tiểu thuyết

Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Cầu Xây

Navigating identity, ethnicity and politics a case study of gender variance in the Central Highlands of Vietnam