Bản tính tấm lòng của Nguyễn Du được xem từ thơ chữ Hán

Học giả Mai Quốc Liên có lần viết : "Thơ chữ Hán Nguyễn Du là những áng văn chương nghệ thuật trác tuyệt, ẩn chứa một tiềm năng vô tận về ý nghĩa. Nó mới lạ và độc đáo trong một nghìn năm thơ chữ Hán của ông cha ta đã đành, mà cũng độc đáo so với thơ chữ Hán của Trung Quốc nữa"
Tìm hiểu thêm về Bản tính tấm lòng của Nguyễn Du được xem từ thơ chữ Hán tại đây: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25914

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Assessing Climate Change : Temperatures, Solar Radiation and Heat Balance / by Donald Rapp.

Hoa Sen trong Phật giáo