Tài phát điển hóa Bộ luật Dân sự Việt Nam đáp ứng yêu cầu của thời đại pháp quyền


Với vai trò quan trọng trong đời sng nhân loại, các bộ luật dân sự (BLDS) thời đại Khai sáng thường được các học gi so với những công trình kiến trúc kỳ vĩ, hay ví như Tòa Quốc hội, nơi BLDS được ban hành với tính cách một tuyên ngôn về trật tự cần có trong đời sống dân sự của mỗi quốc gia. BLDS còn được ví như một thánh đường uy nghi mà gần gũi, một biểu tượng quốc gia ghi nhận, bảo vệ và thúc đẩy những mong muốn của nhân dân đối với các quyền tự do căn bản như quyền tư hữu, tự do hợp đồng, tự do lập hội. BLDS cũng được ví như Tối cao pháp viện, bởi thông qua hoạt động giải thích tư pháp, Thẩm phán - người thường xuyên giải thích, áp dụng BLDS giải quyết các vụ việc dân sự đã trở thành người sáng tạo pháp luật' và thông qua đó đã duy trì sức sống của BLDS.
Xem toàn văn bài báo tại đây: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25324


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Con trâu : Tiểu thuyết

Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Cầu Xây

Navigating identity, ethnicity and politics a case study of gender variance in the Central Highlands of Vietnam