Địa hình đáy biển Việt Nam

Địa hình đáy biển Việt Nam

        Biển là các thủy vực nằm giữa đại lục hoặc nằm sát các đại lục và liên thông với đại dương qua các đảo và quần đảo. Theo địa mạo và độ sâu, biển được chia ra hai loại: loại đáy bằng phẳng và loại máng sâu hay biển nông và biển sâu. Biển nông thường có đáy phẳng đặc trưng cho miền nền hay gọi là biển á lục địa. Còn biển máng có đáy khá sâu và địa hình đáy phân cắt đặc trưng cho địa máng hay đới hút chìm. Tuy nhiên có ngoại lệ ví dụ như biển Java (Indonesia) có đáy phẳng song nước sâu và có khi trong một biển vì có rìa khác nhau nên mang sắc thái của cả hai loại (biển Đen, Kaspien). Theo mối tương quan với lục địa (đất liền) chia ra biển nội lục (giữa lục địa) và biển ven đại dương. Địa hình đáy nhiều biển có thể chia ra các yếu tố như đáy đại dương: thềm lục địa, sườn lục địa và ở một số biển có đới chân (rìa) lục địa và thậm chí có đồng bằng biển thẳm và sống trung tâm với thung lũng riftơ ví dụ như biển Nam Hải hay Biển Đông Việt Nam. Lẽ đương nhiên là các yếu tố địa mạo ở đây có kích thước nhỏ hơn. Phần lớn các biển có độ sâu không lớn và có cấu tạo bề mặt khá phức tạp. Biển Azov chỉ sâu 14m có địa hình đơn giản. Biển Ban Tích có bề mặt đáy khá bằng phẳng song bị phức tạp thêm bởi các doi cát, cồn cát, val cát và các dải cuội - sạn băng hà và các thể sót đá gốc còn bồn và máng trũng ít gặp. Biển Barenxov nằm băng hà và các thể sót đá gốc còn bồn và máng trũng ít gặp. Biển Barenxov nằm trong đới thềm lục địa với bề mặt có nhiều bồn trũng, vùng nhô và các bãi cạn. Biển Berinh, Địa Trung Hải v.v... có địa hình phức tạp do sự gặp nhau của các uốn nếp hướng kinh tuyến và vĩ tuyến, có các trũng sâu, các máng sâu với hướng khác nhau. Ở đáy biển Karibe có lớp vỏ đại dương... Đặc biệt đáy biển Đỏ có đáy là thung lũng riftơ, còn Biển Đông Việt Nam có địa hình như một đại dương thu hẹp, ở đây có đầy đủ các yếu tố thềm lục địa, sườn lục địa, chân lục địa, đồng bằng biển thẳm và sống núi trung tâm với kiểu rift đại dương.
       Xin mời bạn đọc xem toàn văn tại đây:
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19341

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Con trâu : Tiểu thuyết

Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Cầu Xây

Navigating identity, ethnicity and politics a case study of gender variance in the Central Highlands of Vietnam