Học tiếng Việt như một ngoại ngữ thứ hai: Những thuận lợi và khó khăn (Khảo sát đối tượng là sinh viên Trung Quốc chuyên ngành tiếng Anh)

Học tiếng Việt như một ngoại ngữ thứ hai: Những thuận lợi và khó khăn (Khảo sát đối tượng là sinh viên Trung Quốc chuyên ngành tiếng Anh)
Xem thêm tại đây: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25187

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Assessing the Adaptive Capacity of Coastal Urban Households to Climate Change (Case Study in Liên Chiểu District, Đà Nẵng City, Vietnam)

Quan niệm của Tuệ Trung Thượng Sỹ về vai trò của Giới trong nhận thức

Allometric equations for estimating tree aboveground biomass in tropical dipterocarp forests of Vietnam