Hoa trên đá

Chế Lan Viên là một trong những nhà thơ chói sáng của thế kỷ 20. Sự nghiệp văn chương của Chế Lan Viên mở ra trên nhiều bình diện với những giá trị hấp dẫn, bộc lộ và còn nhiều tiềm ẩn, đòi hỏi nhiều công trình nghiên cứu. Khi bước vào tuổi ngũ tuần, nhà thơ Chế Lan Viên viết bài thơ "Hoa trên đá" để tự bạch về mình: “Tuổi đã ngoài năm mươi/Mong gì hương sắc lạ/Mọc chùm hoa trên đá/Mùa xuân không chịu lùi!".

 Xin mời bạn đọc xem tại đây: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22485


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Con trâu : Tiểu thuyết

Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Cầu Xây

Navigating identity, ethnicity and politics a case study of gender variance in the Central Highlands of Vietnam