Giáo dục khoa học thông tin thư viện cho vai trò đa cực: Phương pháp sư phạm mới nhằm mục đích chuyên môn hóa

Thông tin là trạng thái chứ không chỉ là lĩnh vực nghiên cứu. Tổ chức và bao gói các công cụ đối với những người cán bộ thông tin trong nhiều năm qua (thậm chí trong môi trường truyền thống) để cung cấp các dịch vụ thông tin theo yêu cầu, đáp ứng những nhu cầu thông tin chuyên biệt - đó chính là khoa học thông tin thư viện. Các công cụ và kĩ thuật này được sử dụng trong bức tranh toàn cảnh về các hoạt động liên quan đến thông tin. Do đó, vai trò của thư viện là rất linh hoạt và đa chiều. Bài viết này trình bày một số những khía cạnh đa chiều như vậy.
Xem tiếp tại đây: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31191

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Con trâu : Tiểu thuyết

Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Cầu Xây

Navigating identity, ethnicity and politics a case study of gender variance in the Central Highlands of Vietnam