Giải quyết khiếu nại về đất đai tại các khu công nghiệp của các cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh Bắc Giang hiện nay

Cơ sở lý luận của giải quyết khiếu nại về đất đai tại các khu công nghiệp của các cơ quan hành chính nhà nước. Nghiên cứu thực trạng pháp luật và thực tiễn giải quyết khiếu nại về đất đai tại các khu công nghiệp của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Đưa ra phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại về đất đai tại các khu công nghiệp ở nước ta hiện nay

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Assessing the Adaptive Capacity of Coastal Urban Households to Climate Change (Case Study in Liên Chiểu District, Đà Nẵng City, Vietnam)

Quan niệm của Tuệ Trung Thượng Sỹ về vai trò của Giới trong nhận thức

Allometric equations for estimating tree aboveground biomass in tropical dipterocarp forests of Vietnam