Chiến lược xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của công ty TNHH Nhật Thắng sang thị trường EU

          Luận văn đã hệ thống cơ sở lý luận, phân tích môi trường kinh doanh của công ty một cách khoa học, từ đó đề xuất điều chỉnh chiến lược hiện tại của công ty để xây dựng chiến lược mới sát thực hơn, có tầm nhìn hơn. Luận văn đã hệ thống cơ sở lý luận, phân tích môi trường kinh doanh của công ty một cách khoa học, từ đó đề xuất điều chỉnh chiến lược hiện tại của công ty để xây dựng chiến lược mới sát thực hơn, có tầm nhìn hơn.
          Xin mời xem tiếp tại đây: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3492

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Assessing Climate Change : Temperatures, Solar Radiation and Heat Balance / by Donald Rapp.

Hoa Sen trong Phật giáo